Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Up

Јавне набавке 2020.

01.09.2020. ЈН 077 Обавештење о закљученом уговору (набавка водоводног материјала)
18.06.2020. ЈН 077- Записник о отварању понуда (набавка водоводног материјала)
26.08.2020. ЈН 077- Одлука о додели уговора (набавка водоводног материјала)
18.08.2020. ЈН 078-Записник о отварању понуде (набавка водомера)
20.08.2020. ЈН 078-Одлука о додели уговора (набавка водомера)
19.08.2020. ЈН 079- Одлука о додели уговора (набавка резервних делова за возни парк)
8.08.2020. ЈН 079-Записник о отварању понуда (набавка резервних делова за возни парк)
14.08.2020. ЈН 079- Питања и одговори у вези јавне набавке (набавка резервних делова за возни парк)
Правилник о ближем уређивању поступка Јавних набавки у ЈКП "Водовод"-у Чачак
12.08.2020. ЈН 073-Одлука о додели уговора (набавка горива)
18.08.2020. ЈН 074-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – (набавка личних заштитних средстава)
30.06.2020. ЈН 078- Конкурсна документација (набавка водомера)
30.06.2020. ЈН 078- Позив за подношење понуда (набавка водомера)
30.06.2020. ЈН 079- Конкурсна документација (набавка резервних делова за возни парк)
30.06.2020. ЈН 079- Позив за подношење понуда (набавка резервних делова за возни парк)
30.06.2020. ЈН 077- Конкурсна документација (набавка водоводног материјала)
30.06.2020. ЈН 077- Позив за подношење понуда (набавка водоводног материјала)
07.08.2020. ЈН 073-Записник о отварању понуда (набавка горива)
20.07.2020.ЈН 070 Обавештење о обустави поступка ( (Израда плана заштите од пожара са дефинисаном службом за спровођење превентивних мера заштите од пожара, као и процена угрожености од пожара за објекте ЈКП « Водовод « Чачак)
30.06.2020. ЈН 063 Обавештење о закљученом уговору (набавка гума у платну)
 
 
Powered by Phoca Download