Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009
Up

Јавне набавке 2020.

30.06.2020. ЈН 074 Одлука о додели уговора (набавка личних заштитних средстава)
30.06.2020. ЈН 078- Обавештење о закљученом уговору (набавка водомера)
30.06.2020. ЈН 066- Обавештење о закљученом уговору (набавка резервних делова за возни парк)
06.07.2020. ЈН 061- Обавештење о закљученом уговору (набавка резервних делова за возни парк)
19.08.2020. ЈН 079- Обавештење о закљученом уговору (набавка резервних делова за возни парк)
12.08.2020. ЈН 073 Обавештење о закљученом уговору (набавка горива)
30.07.2020. ЈН 072 Обавештење о закљученом уговору ( испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за производњу дезинфектаната са аутоматским дозирним системом и даљинском контролом и управљањем )
01.09.2020. ЈН 077 Обавештење о закљученом уговору (набавка водоводног материјала)
18.06.2020. ЈН 077- Записник о отварању понуда (набавка водоводног материјала)
26.08.2020. ЈН 077- Одлука о додели уговора (набавка водоводног материјала)
18.08.2020. ЈН 078-Записник о отварању понуде (набавка водомера)
20.08.2020. ЈН 078-Одлука о додели уговора (набавка водомера)
19.08.2020. ЈН 079- Одлука о додели уговора (набавка резервних делова за возни парк)
8.08.2020. ЈН 079-Записник о отварању понуда (набавка резервних делова за возни парк)
14.08.2020. ЈН 079- Питања и одговори у вези јавне набавке (набавка резервних делова за возни парк)
Правилник о ближем уређивању поступка Јавних набавки у ЈКП "Водовод"-у Чачак
12.08.2020. ЈН 073-Одлука о додели уговора (набавка горива)
18.08.2020. ЈН 074-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – (набавка личних заштитних средстава)
30.06.2020. ЈН 078- Конкурсна документација (набавка водомера)
30.06.2020. ЈН 078- Позив за подношење понуда (набавка водомера)
 
 
Powered by Phoca Download