Јавне Набавке 2020.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Јавне набавке 2020.

Наслов
30.06.2020. ЈН 077. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
30.06.2020. ЈН 078. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
30.06.2020. ЈН 079. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.06.2020. ЈН 073. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка горива)
Правилник о ближем уређивању поступка Јавних набавки у ЈКП "Водовод"-у Чачак
29.06.2020. ЈН 072. Поступак јавне набавке мале вредности ( испорука, монтажа и пуштање у рад постројења за производњу дезинфектаната са аутоматским дозирним системом и даљинском контролом и управљањем
09.07.2020. ЈН 070. Поступак јавне набавке мале вредности (Израда плана заштите од пожара са дефинисаном службом за спровођење превентивних мера заштите од пожара, као и процена угрожености од пожара за објекте ЈКП « Водовод « Чачак)
25.06.2020. ЈН 069. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
22.05.2020. ЈН 056. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
15.06.2020. ЈН 063. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка гума у платну)
17.06.2020. ЈН 064. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
18.06.2020. ЈН 065. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
17.06.2020. ЈН 066. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
17.06.2020. ЈН 067. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
10.06.2020. ЈН 062. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.06.2020. ЈН 059. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка машине за прање возила са хладном водом)
18.06.2020. ЈН 068. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.04.2020. ЈН 040. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка горива за "еуро 5" моторе))
27.05.2020. ЈН 058. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 048. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
11.06.2020. ЈН 061. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.05.2020. ЈН 054. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
19.05.2020. ЈН 055. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
25.05.2020. ЈН 057. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка лабораторијског турбинометра)
19.05.2020. ЈН 053. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка цемента)
18.05.2020. ЈН 046. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 049. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 052. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 047. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 051. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
14.05.2020. ЈН 044. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.05.2020. ЈН 045. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
04.05.2020. ЈН 043. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.04.2020. ЈН 038. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.05.2020. ЈН 041. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.05.2020. ЈН 042. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.04.2020. ЈН 039. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
31.01.2020. ЈН 018. Јавна набавка радова (Извођење радова на враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање за 2020-2021 годину)
16.03.2020. ЈН 034. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.03.2020. ЈН 033. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
02.04.2020. ЈН 035. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
02.03.2020. ЈН 028. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка фреквентних регулатора)
12.03.2020. ЈН 031. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.03.2020. ЈН 032. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
19.03.2020. ЈН 030. Поступак јавне набавке мале вредности (преносни ултразвучни мерач протока и ултразвучни мерач дебљине зида цевовода)
12.02.2020. ЈН 024. Поступак јавне набавке мале вредности (Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа као и израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама)
18.02.2020. ЈН 025. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
26.02.2020. ЈН 026. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
02.03.2020. ЈН 027. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
02.03.2020. ЈН 029. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.02.2020. ЈН 023. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.01.2020. ЈН 020. Поступак јавне набавке мале вредности (послови машинског ископа рова „ ланац „ на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
31.01.2020. ЈН 021. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
31.01.2020. ЈН 019. Поступак јавне набавке мале вредности (послови ручног ископа рова и други земљани радови на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
29.01.2020. ЈН 016. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 017. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 012. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
20.01.2020. ЈН 006. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 005. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.01.2020. ЈН 015. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 007. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 008. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 009. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 010. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 011. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 013. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 014. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
20.01.2020. ЈН 004. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 003. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.01.2020. ЈН 001. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка и одржавање нових софтверских лиценци)
03.02.2020. ЈН 022. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
17.01.2020. ЈН 002. Поступак јавне набавке мале вредности (физичка и противпожарна заштита у објектима)
30.06.2020. ЈН 074. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)

Јавне набавке 2019.