Јавне Набавке 2018.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Јавне набавке 2017.

Наслов
Одлука о доношењу плана набавки за 2019 годину.
План јавних набавки за 2019 годину.
19.12.2018. ЈН 118. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.11.2018. ЈН 109. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка електричне енергије)
26.11.2018. ЈН 106. Отворени поступак (фазна реализација интегралног информационог система (хардвер-софрвер))
14.12.2018. ЈН 117. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
11.12.2018. ЈН 115. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
29.11.2018. ЈН 108. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
06.12.2018. ЈН 111. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
06.12.2018. ЈН 113. Поступак јавне набавке мале вредности (канцеларијски рекламни материјал)
20.11.2018. ЈН 107. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
21.09.2018. ЈН 082. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
06.12.2018. ЈН 112. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка пумпе за пијаћу воду)
15.11.2018. ЈН 102. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
15.11.2018. ЈН 103. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.08.2018. ЈН 078. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
02.08.2018. ЈН 075. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
24.07.2018. ЈН 073. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка приколица за транспорт мини багера носивости 4,5-5 тона)
20.08.2018. ЈН 077. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
07.09.2018. ЈН 079. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природо-прљавог шљунка и песка)
07.11.2018. ЈН 099. Поступак јавне набавке мале вредности (радови на изворишту "Пријевор" и "Бељина")
15.11.2018. ЈН 105. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка гума у платну)
15.11.2018. ЈН 104. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка ребрасте арматуре)
27.09.2018. ЈН 086. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.09.2018. ЈН 089. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.09.2018. ЈН 084. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
07.11.2018. ЈН 100. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.10.2018. ЈН 097. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.10.2018. ЈН 092. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
19.10.2018. ЈН 094. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
28.08.2018. ЈН 080. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
30.10.2018. ЈН 096. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
15.11.2018. ЈН 101. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.10.2018. ЈН 093. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
24.10.2018. ЈН 095. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
02.07.2018. ЈН 065. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка лабораторијског намештаја)
29.10.2018. ЈН 098. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка и монтажа пумпи за одвођење атмосферских вода у улици Београдској у Чачку)
Измене и допуне плана набавки за 2018 годину
11.06.2018. ЈН 057. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
18.06.2018. ЈН 046. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка горива)
08.06.2018. ЈН 052. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
11.06.2018. ЈН 053. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
11.06.2018. ЈН 054. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
11.06.2018. ЈН 055. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
11.06.2018. ЈН 056. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
04.06.2018. ЈН 050. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
12.06.2018. ЈН 051. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
02.03.2018. ЈН 013. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
19.04.2018. ЈН 028. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка резервних делова за возни парк)
16.05.2018. ЈН 044. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
06.06.2018. ЈН 048. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
07.06.2018. ЈН 049. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.06.2018. ЈН 047. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка индустријски комбинованих водомера)
24.09.2018. ЈН 088. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
08.10.2018. ЈН 090. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка цемента)
27.09.2018. ЈН 087. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.08.2018. ЈН 081. Поступак јавне набавке мале вредности (реконструкција црпне станице-фаза 1)
13.09.2018. ЈН 085. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.08.2018. ЈН 076. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
07.09.2018. ЈН 083. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка материјала за израду надстрешнице)
24.08.2018. ЈН 02/2018. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка спектрофотометра)
12.06.2018. ЈН 058. Поступак јавне набавке мале вредности ((постројење за производњу дезинфектаната са аутоматским дозирним системом и даљинском контролом и управљањем)
27.06.2018. ЈН 059. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка опреме за климатизацију управне зграде)
23.07.2018. ЈН 072. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.07.2018. ЈН 071. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.06.2018. ЈН 063. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка хоризонталне једностепене пумпе за пијаћу воду)
06.08.2018. ЈН 074. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
09.07.2018. ЈН 070. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка гума у платну)
09.07.2018. ЈН 068. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
22.06.2018. ЈН 061. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
26.06.2018. ЈН 060. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
27.06.2018. ЈН 062. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
28.06.2018. ЈН 064. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
02.07.2018. ЈН 066. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
03.07.2018. ЈН 067. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
21.03.2018. ЈН 022. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка потапајуће фекалне пумпе)
23.04.2018. ЈН 037. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.05.2018. ЈН 041. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.05.2018. ЈН 042. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.05.2018. ЈН 045. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.04.2018. ЈН 035. Поступак јавне набавке мале вредности (природни прљави шљунак и песак)
23.04.2018. ЈН 036. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.04.2018. ЈН 040. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
14.05.2018. ЈН 043. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
28.03.2018. ЈН 025. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка водоводног материјала)
16.04.2018. ЈН 034. Поступак јавне набавке мале вредности (израда спуштених плафона)
23.04.2018. ЈН 038. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.04.2018. ЈН 039. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.04.2018. ЈН 033. Поступак јавне набавке мале вредности (даљински надзор и управљање)
17.04.2018. ЈН 031. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка резервних делова за возни парк)
16.03.2018. ЈН 016. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка полутеретих теренских возила уз откуп старих-половних возила)
19.04.2018. ЈН 027. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
20.04.2018. ЈН 030. Поступак јавне набавке мале вредности (пумпе за чисту и муљну воду)
23.02.2018. ЈН 008. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка горива за "еуро 5" моторе)
13.03.2018. ЈН 017. Поступак јавне набавке мале вредности (Даљински надзор и управљање над ФЦС Коњевићи 3 и 7)
17.04.2018. ЈН 032. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка водоводног материјала)
27.03.2018. ЈН 024. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка резервних делова за возни парк)
27.03.2018. ЈН 026. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка цемента џакиран)
05.04.2018. ЈН 021. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка хидрауличког агрегата са прикључцима)
21.03.2018. ЈН 023. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка водоводног материјала)
23.04.2018. ЈН 029. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
19.03.2018. ЈН 020. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
03.04.2018. ЈН 018. Поступак јавне набавке мале вредности (Набавка резервних делова за теретни програм)
08.03.2018. ЈН 015. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка канцеларијског материјала)
06.02.2018. ЈН 002. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
06.02.2018. ЈН 003. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
13.02.2018. ЈН 005. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
26.02.2018. ЈН 009. Поступак јавне набавке мале вредности (радови ручног ископа рова и други земљани радови на градилиштима)
28.02.2018. ЈН 011. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
27.02.2018. ЈН 012. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка самоусисне пумпе за изузетно запрљану воду)
27.02.2018. ЈН 010. Поступак јавне набавке мале вредности (Послови машинског ископа рова "ланац" на градилиштима ЈКП "Водовода" Чачак за период до краја 2018 год)
23.02.2018. ЈН 007. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
06.02.2018. ЈН 001. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
02.03.2018. ЈН 014. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
08.02.2018. ЈН 006. Поступак јавне набавке мале вредности (резервни делови за одржавање возног парка)
План јавних набавки за 2018 годину.
Одлука о доношењу плана набавки за 2018 годину.
28.12.2018. ЈН 119. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.03.2018. ЈН 019. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)

Јавне набавке 2018.

Јавне набавке 2017.