Јавне Набавке 2020.ЈКП "Водовод" Чачак

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

Јавне набавке 2020.

Наслов
27.05.2020. ЈН 058. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.05.2020. ЈН 044. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
14.05.2020. ЈН 045. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
25.05.2020. ЈН 057. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка лабораторијског турбинометра)
22.05.2020. ЈН 056. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
23.04.2020. ЈН 038. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
19.05.2020. ЈН 053. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка цемента)
19.05.2020. ЈН 054. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
19.05.2020. ЈН 055. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
18.05.2020. ЈН 046. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 047. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 048. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 049. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
18.05.2020. ЈН 051. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
18.05.2020. ЈН 052. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.05.2020. ЈН 041. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.05.2020. ЈН 042. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
04.05.2020. ЈН 043. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.04.2020. ЈН 039. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водомера)
28.04.2020. ЈН 040. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка горива за "еуро 5" моторе))
16.03.2020. ЈН 034. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.01.2020. ЈН 018. Јавна набавка радова (Извођење радова на враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање за 2020-2021 годину)
16.03.2020. ЈН 033. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
02.04.2020. ЈН 035. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
02.03.2020. ЈН 028. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка фреквентних регулатора)
12.03.2020. ЈН 031. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.03.2020. ЈН 032. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
19.03.2020. ЈН 030. Поступак јавне набавке мале вредности (преносни ултразвучни мерач протока и ултразвучни мерач дебљине зида цевовода)
12.02.2020. ЈН 024. Поступак јавне набавке мале вредности (Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа као и израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама)
18.02.2020. ЈН 025. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
26.02.2020. ЈН 026. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
02.03.2020. ЈН 027. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
02.03.2020. ЈН 029. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
10.02.2020. ЈН 023. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
31.01.2020. ЈН 020. Поступак јавне набавке мале вредности (послови машинског ископа рова „ ланац „ на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
31.01.2020. ЈН 021. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка личних заштитних средстава)
31.01.2020. ЈН 019. Поступак јавне набавке мале вредности (послови ручног ископа рова и други земљани радови на градилиштима ЈКП „ Водовод „ Чачак за период до краја 2020 године)
29.01.2020. ЈН 016. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 017. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 012. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка водоводног материјала)
20.01.2020. ЈН 006. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 005. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
28.01.2020. ЈН 015. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 007. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 008. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 009. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 010. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
20.01.2020. ЈН 011. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 013. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
29.01.2020. ЈН 014. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка природно-прљавог шљунка)
20.01.2020. ЈН 004. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
27.01.2020. ЈН 003. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
16.01.2020. ЈН 001. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка и одржавање нових софтверских лиценци)
03.02.2020. ЈН 022. Поступак јавне набавке мале вредности (набавка резервних делова за возни парк)
17.01.2020. ЈН 002. Поступак јавне набавке мале вредности (физичка и противпожарна заштита у објектима)

Јавне набавке 2019.