ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009

У улици "1" на Обрежу дошло је до пуцања водоводне цеви. Квар ће бити саниран у току дана.Могуће је краткотрајно затварање воде у улици до завршетка радова. Након поправке пукле цеви може доћи до замућења воде у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде. У осталим деловима нашег водосистема снадбевање водом је редовно.