У улици Светог Саве испред броја 68, дошло је до пуцања водоводне цеви. Квар ће бити саниран у току преподневних часова. Могуће краткотрајно затварање воде у поменутом делу до поправке квара. Након поправке пукле цеви може доћи до замућења воде у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде. 
У осталим деловима нашег водосистема снадбевање одом је редовно.