ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ" АРИЉЕ КАО СНАДБЕВАЧ КОРИСНИКА ОПШТИНА, ПОЖЕГА, ЛУЧАНИ, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ГРАДА ЧАЧАКА ОД 07. МАРТА 2016 ГОДИНЕ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ВРШИ РЕДОВНО СНАДБЕВАЊЕ КОРИСНИКА ПИЈАЋОМ ВОДОМ. ИЗ РАЗЛОГА ИЗРАЗИТО ВИСОКОГ ВОДОСТАЈА НА БУЈИЧАРСКОЈ ПРЕГРАДИ "ШЕВЕЉ" МЕСТО ВОДОЗАХВАТА,А У СКЛАДУ СА ДОНЕТИМ ПЛАНОМ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2016 ГОДИНУ.
ПРОХЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА-ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

ЈП "РЗАВ" АРИЉЕ ПРЕУЗИМА СВЕ ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И УСПОСТАВЉАЊА СТАБИЛНОСТИ СИСТЕМА.


Директор ЈП "Рзав" Владимир Петровић.

ЈКП "Водовод " Чачак обавештење примљено од ЈП "Рзав" у 8 часова и 15 минута. 07.03.2016 год.

ЈКП "Водовод" Чачак:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ЗБОГ ВЕЛИКИХ ПАДАВИНА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ" АРИЉЕ КАО СНАДБЕВАЧ КОРИСНИКА АРИЉЕ, ПОЖЕГА, ЛУЧАНИ ,ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ГРАД ЧАЧАК ОД 07.03.2016 ГОДИНЕ (у раним јутарњим сатима) НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ВРШИ РЕДОВНО СНАДБЕВАЊЕ КОРИСНИКА ПИЈАЋОМ ВОДОМ ПА ЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ" АРИЉЕ ПРОГЛАСИЛО ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ-ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА.

НОРМАЛИЗАЦИЈА ВОДОСНАДБЕВАЊА СЕ ОЧЕКУЈЕ У ТОКУ ДАНА 07.03.2016.године.

МОЛИМО НАШЕ ПОТРОШАЧЕ ДА ДО ДАЉЊЕГ ВОДУ ИЗ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ КОРИСТЕ РАЦИОНАЛНО, ЗА ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ И ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ.

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК ЋЕ И У ТОКУ ДАНА ДАВАТИ ОБАВЕШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ.