У улици "70" у Атеници је дошло до квара на водоводној мрежи. Квар ће бити саниран у току преподевних часова. Могуће је краткотрајно затварање воде у улици док трају радови на поправци.

Од извођачких радова,
реконструкција водоводне мреже Балканска улица,
Доња Трепча радови на новим прикључцима на водоводну мрежу и у
Трнави радови на чворним водоводним шахтама. Због радова могуће је краткотрајно редуковање у снабдевању водом на поменутим локацијама.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевње водом је редовно.