На Сувом Брегу  је дошло до пуцања водоводне цеви. Квар ће бити саниран у току дана. Могуће је кратотрајно нестајање воде у улици док трају радови на поправци.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.