У Омладинској улици код броја 10 је дошло до квара на водоводној мрежи. Квар ће бити саниран у току дана. Могуће је краткотрајно нестајање воде у улици док трају радови на поправци.
У Парменцу квар на водоводној мрежи у улици 6 (затворена вода)
у Пријевору квар између резервоара Р2 и Р3 (Затворена вода).
Кварови ће бити санирани у току дана, тиме и снабдевање водом на  поменутим локацијама  нормализовано.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.