У Прељини код обданишта,
у улици Милана Милошевића,
у Пријевору у близини Стаменковића цвећара,
и у улици "2" Атеница. 

Кварови ће бити санирани у току дана. Могуће је краткотрајно нестајање воде на поменутим локацијама док трају радови на поправци.

По завршеним радовима,  може доћи до појаве мутноће у цевима. У том случају отворити сва точећа места до појаве бистре воде.

У осталим деловима нашег водосистема снабдевање водом је редовно.