ВЕСТИПланирани радови на мрежи, Кварови ...

Пријава кварова 24 часа дневно на телефон: 556-25-24; 552-9009


ЈКП ''Водовод'' Чачак
моли потрошаче да измире своје обавезе за утрошену воду и употребу канализације.

          
        Уколико потрошачи не измире своје обавезе ЈКП ''Водовод'' Чачак ће у складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу наплату својих потраживања остварити преко Jавних извршитеља, а предлози за извршење ће бити поднети током наредног периода.

       
        Трошкови поступка који настану пред Јавним извршитељем су веома високи и обрачунавају се и плаћају према прописаној Јавноизвршитељској тарифи.

 

Потрошачима који уредно измирују своје обавезе ЈКП ''Водовод'' Чачак се захваљује.